Start typing and press Enter to search

Hoe werkt een Dynamisch aankoopsysteem (DAS)?

Een organisatie die een DAS inzet nodigt alle ondernemers, inclusief zzp’ers, uit om als leverancier toe te treden.

Voor elke ingeschreven wordt getoetst of ze voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Voldoe je hieraan als ondernemer dan word je toegelaten als leverancier.

De vereisten aan jou als zzp’er zijn meestal minimaal: je moet een inschrijving bij de kamer van koophandel (KvK) hebben. Overheidsorganisaties werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dit is een uitgebreide checklist die je in het DAS moet downloaden, invullen en versturen. Daarnaast stellen sommige organisaties eisen aan de verzekeringen die je dient te hebben voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid.

Binnen het DAS worden door de organisatie opdrachten geplaatst en gecommuniceerd naar de leveranciers binnen het aankoopsysteem. Deze leverancier kunnen vervolgens op deze opdrachten reageren door een inschrijving (offerte) in te dienen.

De inschrijvingen worden vervolgens getoetst en beoordeeld op basis van de gestelde specificaties, eisen, normen en gunningscriteria. Bij de inhuur van (interim) personeel worden eisen gesteld en getoetst ten aanzien van uurtarief, beschikbaarheid, opleiding, (werk)ervaring en competenties. De eisen of skills worden eerst getoetst en gescoord op basis van cv en schriftelijke toelichting. Een selectie van de inschrijvingen met de hoogste score wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om deze vereisten te toetsen. De inschrijving met de hoogste totale score krijgt de opdracht gegund. Hebben meerdere kandidaten dezelfde hoogste score, dan is het laagste uurtarief doorslaggevend.

Freep helpt freelancers meer kans te maken op gunning van interim opdrachten. Lees onze tips om een winnende offerte te schrijven of schakel onze hulp in.

Lees meer over Dynamische aankoopsystemen (DAS):

Wat is een DAS?

Hoe werkt een DAS voor een zelfstandige professional?

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?