Flink aantal opdrachten in augustus

Geplaatst 01 September 2018

Overheid bereid zich voor op laatste maanden van het jaar

Bij de herlancering van Freep in augustus was de verwachting dat het aantal te publiceren interim opdrachten beperkt zou zijn. Van een rustige zomermaand was echter geen sprake. Het totale aantal opdrachten dat gepubliceerd werd op Freep.nl in Augustus was: 299. Daaruit blijkt dat de overheid ook in de laatste maanden van het jaar volop behoefte heeft aan externe deskundigheid. Hieronder een overzicht van de gepubliceerde interim opdrachten bij de verschillende Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Centrale Overheden.

Welk soort interim professionals worden het meest gevraagd binnen de Overheid?
In de Functiecategorieën waar interim opdrachten in worden gepubliceerd zien we een duidelijke uitschieter. Maar liefst 73 van de 299 interim opdrachten die werden gepubliceerd zijn in de categorie ICT. Op ruime achterstand gevolgd door de categorie Algemeen- projectmanagement met 32 interim opdrachten. De top drie wordt gecompleteerd door Beleid- en adviesdiensten met 25 interim opdrachten. Bouwkunde Civiele techniek 23, Zorg en welzijn 21 interim opdrachten. Personeel & Organisatie 19, Participatie & Werk 17 en Juridisch 15. Zowel de categorie Financieel Economisch als de categorie Omgevingsdiensten krijgen allebei 11 publicaties en de categorieën Ruimtelijke ontwikkeling en Voorlichting & Communicatie beide 9 publicaties van interim opdrachten. Burgerzaken & Receptiebalie en Openbare Orde & Veiligheid 8 interim opdrachten gepubliceerd. Administratief Secretarieel 7, Buitendienst 4. Tenslotte worden in augustus de minste interim opdrachten gepubliceerd in de categorieën: Facilitaire dienstverlening, Verkeer & Nautisch, Inkoop en Directie met respectievelijk 4,3,1 en 1 gepubliceerde interim opdrachten op Freep.nl. Zie ook de grafiek hieronder.

Grafiek gepubliceerde opdrachten in augustus
Met bijna driehonderd gepubliceerde interim opdrachten in augustus op Freep.nl lijkt het erop dat de overheid zich voorbereid op de laatste maanden van het jaar.