Start typing and press Enter to search

adviseur techiek

Reageren tot25-08-2019
OrganisatieRijkswaterstaat
StandplaatsNederland
Startdatum01-07-2019
Einddatum30-06-2022
SegmentPersoneel en Organisatie
RegioUtrecht
Aantal uur36
Max Tarief0
Min Tarief0

Opdrachtomschrijving

Waarnemer Civiel Opdrachtomschrijving Waarnemer civiel Project informatie Voor het project A44-N434-A4 is gekozen voor een DBM-contract (Design Build Maintain), waarbij de opdrachtnemer een grote mate van vrijheid heeft binnen deze overeenkomst. Het deelproject kent vele civiele disciplines: Wegenbouw – verbreding van in gebruik zijnde A4, A44 en N206 met daarvoor benodigde verkeersfaseringen; n 15 kunstwerken variërend van fietsbruggen tot de fly-overs van toekomstig knooppunt Hofvliet; Boortunnel – een 2,5 kilometer lange boortunnel onder Voorschoten met kruisingen met monumentale bebouwing, spoorlijn Den Haag Leiden en TenneT-mast; Verdiepte ligging N434 een 1,5 kilometer lange verdiepte ligging nabij de woonwijk Stevenhof. Diverse installaties als signalering, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, etc. Er is gekozen voor de contractvorm Design Build Maintain, waarbij de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie en onderhoud (15 jaar) van de infrastructuur. Hiermee wordt (een groot deel van) de life-cycle van het systeem in één keer gecontracteerd aan één partij, waardoor de life-cycle maximaal geoptimaliseerd kan worden door de Opdrachtnemer. Organisatie informatie De medewerker treedt op als waarnemer en wordt aangestuurd door de Contractmanager. Verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden en bereikte resultaten wordt afgelegd aan de Contractmanager, hetzij de Technisch Manager of Omgevingsmanager; Voor het deelproject is een Contractbeheersplan opgesteld, waarin de contractbeheersingsstrategie is uitgewerkt. Deze strategie is gebaseerd op de principes van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) van Rijkswaterstaat. Tevens is een Contractbeheersteam (CBT) opgezet, dit team begeleidt en beheerst de uitvoering van dit deelproject. De waarnemer wordt werkzaam binnen dit contractbeheersteam; Op het project wordt het Integraal Projectmanagement Model (IPM) toegepast; De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van Provinciale en Rijkswaterstaat-standaarden, voorwaarden en contracten; Het project is een project van de Provincie dat Rijkswaterstaat in opdracht van de Provincie uitvoert. Hierdoor heeft de projectorganisatie en het contractbeheersteam te maken met een mix van medewerkers van Provincie en Rijkswaterstaat; Doelen contractbeheersing 1. Waarborgen dat aantoonbaar wordt voldaan aan de contractvoorwaarden en dat de infrastructuur conform contract wordt ontworpen en gebouwd zodat rechtmatig betaald kan worden. De Rijkswaterstaat; 2. Waarborgen dat de EMVI-beloften ook daadwerkelijk worden waargemaakt (zowel middels contractbeheersing zelf als middels boeteregime) zodat daarmee ook gestuurd wordt op de projectdoelstellingen; 3. (Provincie, DBI voor Plesmanlaan, Tjalmaweg en Europaweg en RWS West-Nederland Zuid, district NoordOpdrachtomschrijving Waarnemer Civiel Toelichting opdracht waarnemer De waarnemer verricht waarnemingen op de civiele disciplines van het project en legt deze waarnemingen vast in r Deze rapportages kunnen aanleiding geven voor het aanscherpen van het risicodossier van de Provincie. Behoudens acute veiligheidssituaties, heeft de waarnemer geen bevoegdheid tot ingrijpen en zal de waarnemer de bevindingen terug rapporteren aan het contractbeheersteam. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de opdracht NIET inhoud het zijn van een opzichter die een uitvoerder instrueert.

Opdrachtcriteria

De waarnemer heeft een civiel technische opleiding en een werkervaring van minimaal 1 jaar op grote civiele projecten in uitvoering. De waarnemer heeft uitgebreide recente ervaring met het boren van tunnels met grote diameter (> 6m) en gevroren dwarsverbindingen tussen tunnelbuizen. Verantwoordelijkheden – Het planmatig doen van eigen waarnemingen van OG ten aanzien van de werkzaamheden – Indirect bijdragen aan de betrouwbaarheid van beschrijving en kwantificering van risico’s Taken – Het doen van eigen (objectieve & onafhankelijke) waarnemingen (ogen en oren) voor wat betreft het uitvoeren van werkzaamheden door ON op het gebied van; o technische kwaliteit o veiligheid o omgevingshinder – Het informeren van en afstemmen met ON (uitvoerder, QC) ten aanzien van waarnemingen – Het rapporteren van waarnemingen – Informeren van en afstemmen met adviseurs, disciplineleiders en Technisch manager (inclusief Integrale Veiligheid) ten aanzien van waarnemingen – Deelnemen aan technische en omgevings overleggen Bevoegdheden – Betreden van het bouwterrein. – Escalatie van (mogelijke) waargenomen afwijkingen of andere ongewenste situaties naar Disciplineleider, Technisch Manager en Contractmanager Let op; Criteria (eisen/wensen) in JOB zijn leidend!

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct