Start typing and press Enter to search

Beleidsadviseur Groen

Reageren tot23-01-2020
OrganisatieWerkorganisatie Duivenvoorde
Standplaats
Startdatum23-01-2020
Einddatum01-07-2020
RegioZuid-Holland
Aantal uur36
Max Tarief0
Min Tarief0

Organisatie
De Werkorganisatie Duivenvoorde werkt voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en de Werkorganisatie Duivenvoorde zelf. Opgericht in 2013 zijn wij een jonge organisatie met een oude herkomst. De organisatie heeft een prettige en informele werksfeer en er zijn volop ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, creativiteit en talent willen inzetten in de Werkorganisatie.

Opdracht
Je adviseert de bestuurders van beide gemeenten en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je onderhoudt goede contacten met het bestuur en zorgt, gevraagd en ongevraagd, voor een goede informatievoorziening. Je bent creatief en ziet kansen om het leefklimaat te versterken. Je doen en laten is altijd gericht op een hogere kwaliteit voor beide gemeenten. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van Voorschoten en Wassenaar. Participatie van belanghebbenden is zeer belangrijk.

 • Je bent verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het natuur & landschapsbeleid.
 • Je zorgt voor de bijstelling van het kapvergunningstelsel in Wassenaar en maakt de handreiking bomenbeleid.
 • Je adviseert op (Wabo-)aanvragen van inwoners ten aanzien van de effecten op het landschap, de stedenbouwkundige structuur of het ecologisch functioneren van de omgeving.
 • Je adviseert en ondersteunt het bestuur van beide gemeenten en het onderhoudt van contacten met de verschillende stakeholders.
 • Je zorgt voor het inbedden van het vakgebied in het andere beleid c.q. samen met de andere beleidsvelden de omgevingskwaliteiten bepalen en werken aan een omgevingsvisie en –plan.
 • Je werkt samen en stemt af met de afdeling beheer om ook het beheer van de eigen landgoederen en groenvoorzieningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cultuurhistorische en ecologische kracht van het landschap.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
1Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten).
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur groen in de afgelopen 6 jaar (40 punten).
3. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over (Wabo-) aanvragen in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 6 jaar (15 punten).
5. Aantoonbare kennis van of werkervaring op het gebied van stedenbouw, opgedaan middels gevolgde cursussen/opleidingen of werkervaring (10 punten).

Competenties

 • Je bent een creatieve netwerker met uitstekende sociale vaardigheden.
 • Je bent zelfstandig en kan onder tijdsdruk werken.
 • Je bent geïnteresseerd in andere disciplines binnen de afdeling.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het politieke krachtenveld.
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je krijgt de kans mee te bouwen aan nieuwe vormen van (samen-)werken in het kader van de Omgevingswet.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de vijf geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A (maximaal € 4.735 bruto per maand op basis van 36 uur per week, salarispeil januari 2020).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag en dinsdag, rest kan zelf ingevuld worden.

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op woensdag 29 januari 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 januari 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 januari 2020; 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 21 januari 2020 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 23 januari 2020; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Reageer Direct

LET OP: Freep bemiddelt alleen zzp'ers


Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct