Start typing and press Enter to search

BI specialist in het sociaal domein.

Reageren tot26-08-2019
OrganisatieGemeente Amersfoort
StandplaatsAmersfoort
Startdatum10-09-2019
Einddatum10-07-2020
SegmentBeleid- en adviesdiensten
RegioUtrecht
Aantal uur32
Max Tarief100
Min Tarief0

Opdrachtomschrijving

De gemeente Amersfoort – een stad met ruim 150.000 inwoners – ontwikkelt zich in een hoog tempo en bruist van de initiatieven. De organisasatie beweegt daarin mee. Met zo’n 900 medewerkers zijn we een relatief kleine organisatie. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt.
Amersfoort als centrumgemeente in de regio Eemland koopt sinds 2015 ondersteuning in het sociaal domein. Om beter te kunnen sturen op data binnen het Sociaal Domein van de gemeente Amersfoort moet de kwaliteit van de sturingsinformatie naar een hoger plan getild worden. Het doel van het project is het Sociaal Domein beter stuurbaar maken d.m.v. het beter gebruiken van data.

Op de korte termijn is ondersteuning nodig bij het maken van controle-overzichten t.b.v. het primaire proces bij de zorgadministratie. Voor deze ontwikkeling zijn wij opzoek naar een ervaren BI specialist die ons helpt hierin stappen te maken. Ook moet hij/zij ervaring hebben met het bouwen en door ontwikkelen van een datawarehouse en het creëren van een robuuste informatievoorziening waarmee gestuurd kan worden op data.

Om te kunnen sturen op data moet informatie die in onze softwaresystemen zit beter ontsloten worden naar de Zorg in Beeld en het datawarehouse. Het hoofddoel is het primaire proces faciliteren met de controlelijsten, meer data gestuurd interne controles uitvoeren en vervolgens de informatie voorziening binnen het sociaal domein ontsluiten in een data warehouse.

Kandidaatomschrijving

Wij zijn opzoek naar een ervaren senior consultant / business analist, die naast zijn BI kennis en zijn ervaring met het bouwen en optimaliseren van alles omtrent data ook ervaring heeft opgedaan binnen het Sociaal Domein van de decentrale overheid. De kandidaat dient aantoonbare kennis en ervaring te hebben op het gebied van functioneel beheer ten aanzien van de door de gemeente gehanteerde pakketten. Tevens dient de kandidaat te ondersteunen bij het optimaliseren van werkprocessen, creëren van sturingsinformatie en het opleiden van eindgebruikers. Zodoende weet hij zijn weg goed te vinden binnen deze gemeentelijke afdeling. De kandidaat dient pragmatisch, analytisch en een echte teamplayer te zijn.

De kandidaat beschikt minimaal over de volgende eigenschappen:

 • De kandidaat beschikt over minimaal aantoonbaar WO werk- en denkniveau;  Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma. Ee.a. moet duidelijk blijken uit het CV. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.

 • De kandidaat beschikt over kennis van het openbaar bestuur, het sociaal domein en heeft hier sinds 2015 aaneengesloten in gewerkt;

 • De kandidaat beschikt over actuele  kennis van Suite voor het Sociaal Domein en kan dit aantonen door minimaal vanaf 2015 met de applicatie SvhSD/ GWS4ALL gewerkt te hebben;

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het ontsluiten van data en presentatie;                                                                                                                                                                     

Als BI specialist werk je nauw samen met de functioneerbeheerders van de IT-afdeling en de eindgebruikers van het lijstwerk de zorgadministratie. Lijstwerk bestaat oa. uit:

 • Controlelijsten ter borging primair proces;

 • Controlelijsten ter ondersteuning interne controle;

 • Scripting tbv. financiële sturing en verantwoording;

 • Ontsluiting zorgadministraties in het datawarehouse.

Om de functie of opdracht goed uit te kunnen voeren moet u over bepaalde competenties beschikken. Ook wordt van alle medewerkers en ‘externe inzet’ van de gemeente Amersfoort verwacht dat zij open, actief en integer zijn. U beheerst u de competenties op de bijbehorende niveaus zoals hieronder genoemd:

 • Analytisch vermogen  

 • Omgevingsbewustzijn  

 • Samenwerken

 • Relatiebeheer

 • Resultaatgerichtheid. 

 • Overtuigingskracht    .

Gespreksplanning

De gesprekken vinden plaats in week 35/36

Toelichting op rooster

Kandidaat is beschikbaar tijdens de selectiefase. U bent beschikbaar voor 32 uur per week vanaf bij voorkeur begin september 2019, m.u.v. een in onderling overleg af te stemmen vakantie in deze periode. Inzet kan fluctueren naargelang de fase waarin de werkzaamheden verkeren.

Dienstencategorie

Computer- en aanverwante diensten

CPV code

75000000-6 – Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Eisen

Brengen van samenhang in complexe projecten.

Kennis van en ervaring met het aanbrengen van samenhang in complexe projecten gericht op de sturing binnen het sociaal domein. In eerste instantie de doorontwikkeling van de controlelijsten en vervolgens het datawarehouse en de diverse rapporten hierop.

Referentie vereist

Werkervaring in een gemeentelijke organisatie

De kandidaat heeft minimaal 4 jaar werkervaring binnen het bestuurlijk domein en ervaring met een vergelijkbaar traject binnen een gemeentelijke organisatie.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein

Aantoonbare kennis van en ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein, waarbij de nadruk lag op het betrekken van de business bij het vormgeven van de sturing op basis van BI-rapportages. Deze ervaring blijkt duidelijk uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.
Weging: 20 %

Specifiek kennis van bedrijfsvoering binnen het domein.

Aantoonbare kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein. Deze ervaring blijkt duidelijk uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.
Weging: 15 %

Ervaring met applicatie

Kandidaat heeft minimaal 4 jaar werkervaring met de applicatie SvhSD/GWS4ALL. Aantoonbaar met CV.
Weging: 15 %

Ervaring met projectmanagement

Kandidaat heeft ervaring met projectmanagement binnen een bestuurlijke setting. Aantoonbaar met CV.
Weging: 10 %

Sollicitatiegesprek

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens de sollicitatiegesprekken met de top-3 kandidaten zullen we toetsen of de gevraagde competenties, kennis en ervaring, opgedaan bij voorgaande opdrachten, aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden.

Weging: 25 %

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct