Start typing and press Enter to search

Capaciteitsmanager 0,6 fte

Reageren tot13-12-2019
OrganisatieGemeente Amsterdam
Standplaats
Startdatum13-12-2019
Einddatum15-03-2020
RegioNoord-Holland
Aantal uur24
Max Tarief115
Min Tarief0

Functieomschrijving
In de vorige collegeperiode heeft de gemeente Amsterdam besloten om Eeuwigdurende Erfpacht in te voeren in combinatie met een overstapregeling. In potentie kunnen met deze regeling circa 140.000 Amsterdamse particuliere erfpachters overstappen naar Eeuwigdurende Erfpacht. Tot eind 2019 gelden gunstige voorwaarden die het aantrekkelijk maken om voor dit moment over te stappen.
De afdeling Erfpacht & Uitgifte (E&U) heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om overstap-aanvragen te verwerken en om tegelijkertijd de hiervoor benodigde randvoorwaarden te organiseren. Er is een team opgezet dat de aanvragen behandelt; er is een behandelproces ingericht en een overstap-portaal ontwikkeld voor de automatische afhandeling van aanvragen. Ook worden erfpachters geïnformeerd over de mogelijkheden om over te stappen door middel van een grote publiekscampagne.
 
De afdeling E&U verwacht een groot aantal aanvragen van erfpachters die willen overstappen naar Eeuwigdurende Erfpacht. Om al deze aanvragen te kunnen afhandelen heeft de afdeling E&U extra capaciteit nodig (+/- 40 medewerkers), de extra capaciteit zal bestaan uit productiemedewerkers die administratieve taken gaan uitvoeren. Voor het aannemen van deze extra productiemedewerkers moet het volgende gebeuren: opstellen functieprofielen, werving & selectie, contact houden met vacatureloket van gemeente & externe leveranciers, uitvoeren van sollicitatiegesprekken en assessments, faciliteren ‘onboarding’ nieuwe medewerkers. Daarnaast moeten er logistieke zaken geregeld worden, zoals huisvesting, accounts, werkplekken etc. Voor deze opgave is de afdeling Erfpacht en Uitgifte op zoek naar een capaciteitsmanager om bovenstaande samen met de interne recruiter van G&O en zijn/haar collega – de capaciteitsmanager – op korte termijn succesvol uit te voeren.
 

Werkzaamheden

  • Het opstellen van een plan van aanpak en planning voor het aannemen van extra capaciteit;
  • Het kwartier maken van het team dat geautomatiseerde erfpachtaanbiedingen gaat verwerken;
  • Het gereed maken van de organisatie voor een productiegerichte wijze van werken en aansturen;
  • ‘Klik’- gesprekken voeren met huidige medewerkers, om te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit binnen de organisatie;
  • Zorg dragen dat juiste trainingsmateriaal aanwezig is;
  • ‘Onboarden’ van nieuwe medewerkers en overzien van totale trainingsprogramma;
  • (Mede)organiseren van logistieke zaken rondom het aannemen nieuwe medewerkers (huisvesting,ICT, accounts etc.)

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast.  Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van bijna € 8 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ruim 200 medewerkers verdeeld over zeven teams en een staf.

Reageer Direct

LET OP: Freep bemiddelt alleen zzp'ers


Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct