Start typing and press Enter to search

Procesmanager MaaS Twente

Reageren tot26-08-2019
OrganisatieGemeente Enschede
StandplaatsRoosendaal
Startdatum01-10-2019
Einddatum31-12-2021
SegmentICT Informatievoorziening
RegioNoord-Brabant
Aantal uur20
Max Tarief0
Min Tarief0

Functie: Procesmanager MaaS Twente

Aanleiding
Omdat er een nieuwe fase in het project MaaS (Mobility as a Service) Twente aanbreekt zoeken we procesmanager MaaS Twente per 1 oktober 2019.
 
Wat is MaaS Twente?

 • De pilot in Twente is 1 van de 7 landelijke pilots om Mobility as a Service in Nederland mogelijk te maken. Concreet voor Twente betekent dit dat de doelgroep maatwerkvervoer én alle overige bezoekers en bewoners van de regio via callcenter en app alle vervoerswijzen op basis van persoonlijke voorkeuren kunnen plannen, boeken, reizen, betalen, aanpassen en advies ontvangen.
 • Voor de contractering van de uitvoerende partij (MaaS-dienstverlener) heeft een landelijke aanbesteding plaatsgevonden. Van de 24 gecontracteerde partijen gaat via minicompetitie de juiste partij voor de Twentse pilot gekozen worden.
 • De totale doelgroep maatwerkvervoer Twente omvat circa 20.000 pashouders, waarvan het merendeel in staat is -onder bepaalde voorwaarden- zelfstandig te reizen. De looptijd van de totale pilot is (vooralsnog) 3 jaar.

 
Voorgeschiedenis

 • In oktober 2018 startte de pilot MaaS Twente met de ondertekening van de raamovereenkomst met het Ministerie van I&W.
 • Eerste stap was het inrichten van de organisatie van het samenwerkingsverband van 8 deelnemende gemeenten (t.w. Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand), Provincie Overijssel en Ministerie I&W. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Prins, Gemeente Losser. Ambtelijk opdrachtgever is de H. Smuling, gemeente Enschede.

 
Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van een strategie voor het project, zowel op korte als lange termijn;
 • Bewaken planning en behalen deadlines en bewaken projectbegroting/budget;
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam;
 • Stellen van prioriteiten;
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam;
 • Toezien op nakoming van afspraken;
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen w.o. afstemmen capaciteitsinzet;
 • Voeren van overleg met ambtenaren van gemeente, provincie en ministerie afdelingen die bij het project betrokken zijn;
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues;
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever;
 • Onderhouden van contact met de participerende gemeenten, provincie, ministerie en regio (inzake dataknooppunt/mobiliteitslab). Concreet: deelname aan landelijke overleg pilots, kernteam Twentse MaaS.

Profiel
De 8 Twentse gemeenten werken samen op basis van vrijwilligheid. Het is een uitdaging om de gezamenlijke doelstelling van de diverse samenwerkende partners gelijkgericht te houden. Dit vraagt van de procesmanager dat deze verbindend  te werk gaat, waarbij hij/zij sterk is in het tijdig signaleren van verschillende zienswijzen én deze bespreekbaar te maken. Kennis van bestuurlijke en politieke processen is hierin nodig. Tijdig overleg met de opdrachtgevers, vertegenwoordigers van provincie en ministerie is hierbij cruciaal.
 
De procesmanager neemt de regie en kan helder communiceren en presenteren. Hij/zij is in staat de  pilot stevig neer te zetten. Andere kwaliteiten zijn:  het hebben van overzicht, strategisch denken & plannen.
 
Kennis van én een netwerk in het maatwerkvervoer is nodig om de veelal complexe discussies hierover goed te kunnen leiden. Kennis van mobiliteit is een pré. Omdat de Twentse pilot uniek is in de positie van de geïndiceerde reiziger vragen we van de procesmanager vasthoudendheid in gesprekken waarin maatwerkvervoer uit het oog verloren dreigt te worden én ambassadeurschap inzake maatwerkvervoer en deze pilot.
 
Praktische zaken

 • De procesmanager wordt ingehuurd door de Gemeente Enschede, waar het opdrachtgeverschap is ondergebracht.
 • De procesmanager moet in ieder geval op vrijdagen beschikbaar zijn, gelet op de vergaderingen van het projectteam.
 • Inzet wordt geschat op 18-24 uur per week (tot 31 december 2021).
 • Gesprekken met kandidaten worden gevoerd op 30 augustus in de middag.

 
 
 
 
 

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct