Start typing and press Enter to search

Projectmanager Zero Emissie Aanpak

Reageren tot24-09-2019
OrganisatieGemeente Amsterdam
Standplaats
Startdatum01-11-2019
Einddatum31-10-2020
SegmentAlgemeen-projectmanagement
RegioNoord-Holland
Aantal uur32
Max Tarief125
Min Tarief0

Functieomschrijving
De projectmanager houdt zich bezig met verschillende opgaven die liggen op het gebied van Regulerende, Stimulerende en Faciliterende maatregelen gericht op bestelverkeer, brom en sn0rfiesten, vrachtverkeer en touringcars. Dit zijn diverse maatregelen, variërend van uitstootvrije zones, ontheffingverlening, handhaving, laadinfrastructuur en inkoopincentives. De noemer waaronder dit zal gebeuren is de ‘zero emissie aanpak’.

Werkzaamheden
Concreet ligt de komende maanden de focus op het voorbereiden van een gebiedsgerichte aanpak c.q. straatgerichte aanpak voor zakelijke veelrijders in de stad. De projectmanager geeft leiding aan een team dat deze opgave organiseert. Hij/zij onderzoekt mogelijkheden en organiseert draagvlak bij collega’s intern en partijen extern. Hij is ook verantwoordelijk voor afstemming met de bestuurder en het bestuurlijk proces.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De Directie Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.
 
Binnen de afdeling Duurzaamheid is heeft het gemeentelijk programma Luchtkwaliteit het Actieplan Schone Lucht opgesteld. Dit plan heeft ten doel de luchtkwaliteit binnen de gemeente Amsterdam te verbeteren. Dat doet zij onder meer middels maatregelen die de schadelijke uitstoot van voertuigen verminderen, zoals milieuzones. Daarnaast wordt ook ingezet op het stimuleren en  faciliteren van elektrisch vervoer met name door de uitrol van het laadnetwerk.

 

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct