Start typing and press Enter to search

Senior jurist Omgevingsrecht

Reageren tot09-12-2019
OrganisatieGemeente Zoetermeer
Standplaats
Startdatum09-12-2019
Einddatum09-06-2020
RegioZuid-Holland
Aantal uur36
Max Tarief0
Min Tarief0

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is vrijwel afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juisten en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Juristen en Beleid.

Opdracht
Je bent als jurist inzetbaar op zowel het domein vergunningverlening als het domein handhaving op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (APV, Dhw etc.). Je bent goed thuis in de Omgevingswet en je bent in staat de projectleiding ter hand te nemen van één van de projecten die binnen het Programma Omgevingswet binnen de gemeente Zoetermeer lopen.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • De juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) en bijzondere wetten (zoals APV, Dhw etc.), waarbij het zwaartepunt op het Omgevingsrecht ligt.
 • De projectleiding van het project Omgevingsvergunning (onderdeel van het Programma Omgevingswet).
 • Het informeren van zowel management als bestuur over (politiek sensitieve) dossiers.
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken waaronder informerende notities en bestuursvoorstellen met betrekking tot (zeer) complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden.
 • Het opstellen van ontwerpbeschikkingen bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toets aan wet- en regelgeving.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften (op woensdagavond), de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het rechtsgebied Omgevingsrecht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde WO opleiding rechten (20 punten).
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het rechtsgebied Omgevingsrecht (Wabo, de Wro, de Awb en de APV) in de afgelopen 7 jaar (30 punten).
5. Aantoonbare werkervaring als projectleider / coördinator op het gebied van het Omgevingsrecht in de afgelopen 5 jaar (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met Squit XO (10 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met Key2zaken (10 punten).
8. Uurtarief vanaf € 85,- en gemaximeerd op € 110,- inclusief reis- en fee Flextender/exclusief BTW (10 punten).

Competenties

 • Oplossingsgericht
 • Zelfstandig
 • Organiserend vermogen
 • Bewust risico gestuurd werken
 • Omgevingsbewust
 • Politiek sensitief
 • Daadkrachtig
 • Flexibel
 • Onder druk kunnen presteren
 • Teamplayer

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 11 december 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 10 december 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 4 december 2019; 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 5 december 2019 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 9 december 2019; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer Direct

LET OP: Freep bemiddelt alleen zzp'ers


Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct