Start typing and press Enter to search

Strategisch/tactisch planner

Reageren tot23-09-2019
OrganisatieGemeente Amsterdam
Standplaats
Startdatum23-09-2019
Einddatum31-12-2019
SegmentBeheer Onderhoud
RegioNoord-Holland
Aantal uur0
Max Tarief90
Min Tarief0

Werkzaamheden
Strategische/tactische en operationele planning richt zich op het behalen van het volgende resultaat: op het juiste moment personeel, materieel, materiaal en de gebiedsopgave bij elkaar brengen op een effectieve en efficiënte wijze.
Binnen de directie Afval en Grondstoffen wordt onderscheid gemaakt tussen de strategisch/tactische planning (jaar/maandplanning) en de operationele planning (week/dagplanning). De Strategisch/Tactisch Planner is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarplanning en de doorvertaling van deze planning naar de maandplanning. De Strategisch/Tactisch Planner draagt er zorg voor dat, op basis van een 6 dimensioneel beeld: mensen, capaciteit, materieel, materiaal, tijd en locatie) de jaar- en maandplanning wordt gerealiseerd en gecommuniceerd met de organisatie en het management.
Uitgangspunt voor de totstandkoming van de jaar- en maandplanning is de kennis over de te realiseren productie, ervaringsinformatie zoals vastgelegd in de systemen en informatie/prognoses zoals gegeneerd door de Business-analist. Uitgangspunt en basis voor het denken over- en de totstandkoming van de jaar- en maandplanning is het principe van informatie gestuurd beheren: leren van het verleden, weten wat er op je af komt (welke evenementen zijn er dit jaar en waar en wanneer zijn deze evenementen) en het op basis van deze kennis mensen en middelen inzetten daar waar het er toe doet. Hierbij houdt de Strategisch/Tactisch planner ook rekening met alle andere ketenpartners die werkzaam zijn in de openbare ruimte van de stad Amsterdam.
De Strategisch/Tactisch Planner ontwikkelt, optimaliseert en beheert ook het centrale planningssysteem. Hij/zij signaleert in- en externe ontwikkelingen, verricht in dit kader onderzoek, analyseert onderzoeksgegevens, definieert risico’s, kansen, oplossingsrichtingen en adviseert hierover het management. De Strategisch/Tactisch Planner stelt rapportages en evaluaties op m.b.t. het planningsinstrument. De Strategisch/Tactisch Planner ontwikkelt planningsmodellen, test deze modellen en draagt zorg voor de implementatie van ontwikkelings-/wijzigingstrajecten binnen het planningsproces. De Strategisch/Tactisch planner fungeert hierbij zo nodig als projectleider.
De Strategisch/Tactisch Planner fungeert als centrale spil en aanspreekpunt voor de Trafficers op locatie. Hij/zij bewaakt/monitort de uniformiteit en eenduidigheid van de toepassing van de planningsmethodiek. Instrueert de Trafficers en stuurt zo nodig (op individueel niveau) bij. Hij organiseert structurele overleggen met de Trafficers en adviseert het management over kwaliteitsontwikkelingstrajecten m.b.t. het operationele planningsproces.
De Strategisch/Tactisch planner is de adviseur en sparringpartner van het management als het gaat om het strategisch perspectief betreffende de juiste operationele inzet van de middelen in de uitvoering.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Afval en Grondstoffen gaat voor een duurzame en schone stad. Nu en later. We willen afval zoveel mogelijk voorkomen en we zamelen het zoveel mogelijk gescheiden in. We helpen de Amsterdammer om dat mogelijk te maken. Afval en Grondstoffen wil het scheiden van afval voor bewoners makkelijker maken. Bijvoorbeeld  door extra containers bij te plaatsen waar het nodig is, te zorgen dat de containerlocaties schoon zijn en verstoringen snel op te lossen.

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct