Start typing and press Enter to search

Team datagerichte Fraude Aanpak: Business Analist, Data Scientist en Techlead/projectmanager

Reageren tot23-09-2019
OrganisatieGemeente Amsterdam
Standplaats
Startdatum23-09-2019
Einddatum01-04-2020
SegmentICT Informatievoorziening
RegioNoord-Holland
Aantal uur36
Max Tarief375
Min Tarief0

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om tot een meer data gestuurde integrale fraude aanpak te komen teneinde haar effectiviteit op dit terrein te vergroten. De nieuw te ontwikkelen aanpak betreft o.a. overkoepelende thema’s als adres gerelateerde fraude en openbare orde en veiligheid.In dit programma werken 6 onderdelen van de gemeente nauw samen.  Het programma bestaat uit 3 lagen: het neerzetten van een werkend technisch fundament, het ontwikkelen van analyses, modellen en informatie producten en het veranderen van de processen in de uitvoering in samenwerking met de lijnorganisaties. Voor dit programma zijn we op zoek naar een Business Analist, Data Scientist en Techlead/Projectmanager die ervaring hebben op het terrein van data gerichte (fraude) aanpak.

Business Analist
De businessanalist is in dit project de spil tussen de lijnorganisatie en het analytisteam. De businessanalist werkt aan verkenningen en lab en pilots mee. De business analist heeft als belangrijkste resultaat: de verandering van de processen door de inzet van data gestuurde producten. De business analist kan de behoeften van de lijnorganisaties vertalen naar het analyticsteam en kan omgekeerd de producten van het analyticsteam op een passende manier laten landen in de business.

Data Scientist
De data scienctist werkt samen in het analyticsteam aan het ontwikkelen van (fraude) modellen die onderdeel zijn van een business transformatie. Je stuurt op inzichten en verbeteracties door interne en externe data te combineren met grondige analyses. Verder werk je met en ontwikkel je zelf risico-, optimalisatie-, simulatie- of predictieve modellen. De data scienctist boekt resultaten door inzichten in data te verbeteren en door structuur en governance aan te brengen. De data scienctist verbetert dienstverlenings- en handelskanalen en ziet de mogelijkheden om ze verder uit te breiden. Verder streeft de data scienctist  ernaar om bij klanten operationele processen en businessmodellen verder te verbeteren.

Techlead/Projectmanager
De tech lead is de trekker van het project die de schakel vormt tussen de lijnorganisaties, de data scientisten en de medewerkers die het technisch fundament neerzetten. De analytics lead spreekt deze 3 verschillende talen. De techlead  ontwikkelt strategieën die gebaseerd zijn op data sanalyse/science en helpt organisaties te transformeren. Verder brengt de techlead potentiële problemen en verbetermogelijkheden in kaart bij de lijnorganisaties. De techlead boekt resultaten door:

 1. Goede verbinding met businessen experts (lijnorganisaties als Wonen, Basisinformatie en OOV)
 2. Sturing te geven aan het ontwikkelteamteam met business analisten, data scientisten en data engineers.
 3. Werken via innovatiemethodiek van Amsterdam via verkenning, lab, pilot naar implementatie
 4. Vanuit de inhoud structuur aan te brengen
 5. Ervaring met soortgelijke projecten bij andere organisaties (neemt best practices mee)

Werkzaamheden

Business Analist
De kern van de werkzaamheden van de business analist bestaat uit:

 • In kaart brengen van huidige business processen o.b.v. door hem/haar georganiseerde sesies met de business.
 • In kaart brengen van toekomstigebusiness processen o.b.v. door hem/haar georganiseerde sesies met de business.
 • Organiseren van expert sessies in de lijn ter ondersteuning van het analyticsteam t.b.v. de ontwikkeling van risico/fraude modellen
 • Ontwerp labfase en of pilot fase en of implementatie fase
 • Ontwerp business cases
 • Ontwerp communicatie
 • Trainingsmateriaal/ instructies medewerkers ontwerpen

Data Scientist
De kern van de werkzaamheden van de data scienctist bestaat uit:

 • Je bent de lead data scientist op een project: jij zet de lijnen uit en bedenkt de analyses voor het data science deel van het project.
 • Je bent de sparringspartner voor de junior data scientist en werkt samen met de data engineer(s).
 • Je hebt kennis van best practices op data (fraude) science gebied en implementeert deze en bewaakt standaarden.
 • Je test hypotheses met data en maakt modellen om voorspellingen te doen.
 • Je helpt bij het identificeren van potentiële problemen en verbetermogelijkheden.
 • Ontsluiten van data bronnen (basisregistraties) binnen data warehouse en het ontwikkelen van ETL processen om de gekoppelde databronnen geschikt te maken voor data analyse/science
 • Ontwikkelen van front end functionaliteit ten behoeve van rapportages, dashboards ten behoeve van monitoring.
 • Inbreng van best practices bij de ontwikkeling van signaleringsmodellen gericht op fraude patronen
 • Opstellen van en adviseren over use cases. Je interpreteert de resultaten van de analyses samen met je collega business analist. Vervolgens definieer je vervolgacties op basis van je eigen marktexpertise en de kennis die wordt opgehaald bij de lijnorganisatie.
 • Je kijkt naar de structurele verandering in het proces bij de lijnorganisatie bijvoorbeeld het gebruik van een dashboard en hoe dit dashboard in lijn kan worden met de KPI’s van de afdeling of organisatie

Techlead/ Projectmanager
De kern van de werkzaamheden van techlead bestaat uit:

 • Je bent een expert op het gebied van Data & Analytics (fraude analytics is een pre).
 • Je hebtervaring opgedaan als leidinggevende in complexe projecten zodat je het team van business analisten, data science en data engineersintegraal kunt aansturen.
 • Je bent gewend te werken inkort cyclische innovatietrajecten.
 • Je gaat interviews (en workshops) afnemen bij mensen in verschillende lagen van de organisatie om inzicht te krijgen in het probleem.
 • Je interpreteert resultaten van analyses samen met je collega’s Data Scientisten en vervolgens bespreek je deze resultaten met de organisatie. Op basis hiervan adviseer je het management over de te nemen vervolg stappen.
 • Je houdt rekening met de belangrijkste principes van Data Governance.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, zeven stadsdeelorganisaties en Bestuur en Organisatie. De clusters bestaan uit directies die expertise hebben op een specifiek terrein, bijvoorbeeld Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Personeel en Organisatie, Handhaving en Toezicht, Belastingen en Wonen. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de bestuurscommissies vormen samen het bestuur van de gemeente.

Eén van de vier clusters is Dienstverlening en Informatie, hieronder valt het programma moderne Overheid van CTO. Het Programma Moderne Overheid is een stedelijk programma die de lijnorganisaties support op digitale transformatie. Waarbij het doel is: betere producten en diensten voor de Amsterdammer, slimmer werken; een efficiëntere en effectievere organisatie  en blijvende innovatiekracht in de organisatie genereren.

 

Reageer Direct
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct