Start typing and press Enter to search

Toezichthouder herinrichting Engbogerdbuurt Bunnik

Reageren tot28-01-2020
OrganisatieGemeente Bunnik
Standplaats
Startdatum03-02-2020
Einddatum03-02-2021
RegioUtrecht
Aantal uur20
Max Tarief0
Min Tarief0

Organisatie
Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Wat je binnen bent, draag je naar buiten uit. Er is dan ook veel aandacht voor team Bunnik: de mensen die onze omgeving vormgeven samen met inwoners en bedrijven.

De organisatie
Je maakt voor de duur van het project herinrichting Engboogerdbuurt deel uit van de afdeling Fysiek Domein, De afdeling bestaat uit beleidsmedewerkers en vakspecialisten op het gebied van milieu, duurzaamheid, verkeer, accommodaties, landschap, recreatie en toerisme, ruimtelijke inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project herinrichting Engboogerdbuurt zijn wij op zoek naar een toezichthouder die voor de kwaliteitsbewaking gedurende de uitvoering van dit project zorgt. Je valt rechtstreeks onder de projectleider van de Engboogerdbuurt. Je legt dan ook verantwoording af aan de projectleider. De projectleider zal gedurende de uitvoeringsperiode van het werk de toezichthouder aansturen. 

Functie omschrijving
Als  toezichthouder UAV- 2012 ben je als toezichthouder verantwoordelijk voor:

 • Het dagelijks toezicht op het geleverde werk, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, legt hiervoor verantwoording af aan de projectleider;
 • Controle van revisies van uitgevoerd werk;
 • Deelnemen aan bouw-,werk- en coördinatievergaderingen;
 • Het opstellen en uitwerken van bouwoverleggen, week- en dagrapporten;
 • De toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk door nutsbedrijven;
 • De heldere communicatie verzorgen tussen marktpartijen, technisch beheerder en projectleider.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing;
2. Kandidaat dient in het bezit te zijn van veiligheidschoenen, veiligheidskleding en een geldig basisveiligheid vca (B-VCA) (en reistijd) certificaat;
3. U levert 5 referenties – niet ouder dan 5 jaar – aan, waaruit aantoonbaar uw kennis en ervaring blijkt met herinrichtingsprojecten in binnenstedelijk gebied. De referenties bevatten in elk geval naam van de opdracht gevende organisatie, de periode, omschrijving van uw taken in het project in ca. 20-40 woorden per referentie;
4. Uurtarief minimaal € 60,- en maximaal € 70,- exclusief BTW en inclusief reiskosten (en reistijd) en Fee Flextender.

Gunningscriteria (weging) totaal maximale score = 100 punten
5. Uurtarief € 60,- exclusief BTW en inclusief reiskosten (en reistijd) en Fee Flextender (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder UAV bij een gemeentelijke organisatie binnen het werkterrein infra in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van weekrapporten en termijnstaten met software werkenadministratie B&S Civiel versie 86 (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Communicatie vaardig;
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig;
 • Flexibele instelling;
 • Klantgericht waaronder goed om kunnen gaan met vragen van burgers over de voortgang van de werkzaamheden door de aannemer;
 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen;
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van maximaal acht (8) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.
De acht (8) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de acht kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (getoetst wordt op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de afdeling Fysiek Domein. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.
LET OP: Voor de gunningscriteria 8 en 9 dienen per item minimaal 1 referentie te worden opgegeven.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag. Bij uitzondering in het weekend werken ook mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 januari 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop.

Meer informatie.
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 januari 2020, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk maandag 27 januari 2020 door Flextender aan u kenbaar gemaakt. Inhoudelijke vragen  kunt u indienen bij Flextender, Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 28 januari 2020, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer Direct

LET OP: Freep bemiddelt alleen zzp'ers


Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct